***ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY***
                                                                                                            
Dzisiaj jest: Imieniny:
Aktualności.........................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................

Informacja dotycząca pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gdyni 

w roku szkolnym 2016/2017 

(stypendia i zasiłki szkolne)