Dzisiaj jest: Imieniny:


Zajęcia dodatkowe
zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych
i mających problemy w nauce
rok szkolny 2017/2018NAUCZYCIEL

NAZWA ZAJĘĆ SPOTKANIA

Beata Wosik


Kółko matematyczne kl. II czwartek 12.50 - 13.30 s.36c
kl. III poniedziałek 13.45 - 15.20 s.36c


Aleksandra Solecka - PlataKółko polonistyczne kl. III


środa 12.50 – 13.35 s.12c
czwartek - 12.50 - 13.35
s.12c

Jolanta LewińskaKółko j. angielskiego kl. II
Ia,c,e

Kółko j. angielskiego kl.IIb,d,f


poniedziałek 08.00 - 08.45 s.29c

środa 12.50 – 13.35 s.29c
Bożena Szewczyk
Kółko przyrodnicze
kl.IIIczwartek 12.50 - 13.35 s.17c

Marzena Sanocka
Bożena Mikulska


Kółko teatralne
"Pikolino"

środa 12.50 - 13.35 s.31c

Dorota Żmuda
Marzena Sanocka

Kółko sportowe kl. III czwartek 12.50 – 13.35 holl IIp c

Lidia Kopica

Kółko plastyczne
 kl. I - III*
wtorek 13.45 - 14.30 s.15c
Iwona Nawrot
Lidia Kopica

Kółko plastyczne
dla grup zerowych
środa 11.45 - 12.30 s.3c

Jolanta Lewińska

Kółko turystyczne

kl. I - III**


jedna sobota w miesiącu w terenie


Dorota Żmuda

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze kl. I a i Ib poniedziałek 11.45 - 12.30 s.22c

Romana Szamocka


Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze kl. I
I a i II b

 poniedziałek 09.45 - 10.30 s.23cMonika MaratZajęcia dydaktyczno - wyrównawcze kl. I
Ic
poniedziałek 09.45 - 10.30 s.29c
Alicja Rutkowska Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze kl. IIIa, b, c


poniedziałek 13.45 - 14.30 s.38c

Dorota Adrzejewska

Zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze kl. IIIf wtorek 12.50 - 13.35 s.37c
Elżbieta Korcz


Terapia pedagogiczna 
kl. III d,f


wtorek 08.00 - 08.50 s.11c
piątek 11.45 - 12.30 s.11c

Alicja Drozd Terapia pedagogiczna 
kl.I poniedziałek 11.45 - 12.30 s.11c
wtorek 09.45 - 10.30 s.11c

kl.II poniedziałek 09.45 - 10.30 s.11c

kl.IIIa,e środa 11.45 - 12.30 s.11c
czwartek 11.45 - 12.30 s.11c

kl.IIIb,c środa 12.50 - 13.35 s.11c
czwartek 12.50 - 13.35 s.11c


Grażyna Dułak

Terapia logopedyczna
zajęcia indywidualne 15B

Iwona Nawrot

Grupowe zabawy
 logopedyczno - rytmiczne
dla grup 0

w ciągu dnia w salach grup O
Joanna Wojszwiłło Gimnastyka korekcyjna
według planu zamieszczonego
 przy salce gimnastyki - szatnia C

Ks. Jakub

Przygotowanie

do I Komunii Świętej

wtorek 16.15 – 17.00
środa 16.15 – 17.00

salka katechetyczna

         
          * W każdy piątek poprzedzający kółko plastyczne na tablicy ogłoszeń przy pokoju nauczycielskim na IIp zostanie wywieszona
              lista artykułów plastycznych, które należy przynieść na zajęcia.
     
          ** Do koła turystycznego nie ma zapisów na cały rok. We wtorek lub środę poprzedzającą sobotnią wycieczkę prowadzący koła rozdaje chętnym
           uczniom zgodę rodziców na wycieczkę. Warunkiem uczestnictwa dziecka w wycieczce jest podpisanie zgody i oddanie jej wychowawcy lub
           opiekunowi koła. W piątek poprzedzający wycieczkę na tablicy kółka turystycznego na parterze budynku c wywieszana zostanie lista                                  uczestników wycieczki.Piłka nożna
dla chłopców - Uczniowski Klub Sportowy "Cisowa" Gdynia
środa i piątek 16.00 - 17.00 duża sala gimnastyczna
(potrzebne zaświadczenie od lekarza sportowego)

W naszej szkole dzieci mają również możliwość

uczestniczenia w zajęciach Szkoły Tańca El' Dance oraz Szczepan


Małe skrzydła wysokie loty - rozkład zajęć